Wetemans Verzuimbeheer in de spotlight

Maak kennis met Wetemans verzuimbeheer

Al 4 jaar heeft Wetemans Verzuimbeheer als gecertificeerde arbo-dienst een locatie op Bedrijvenpark Pannenweg. Niet heel zichtbaar, maar wel degelijk aanwezig.
Henk Wetemans is de directeur eigenaar met meer dan 30 jaar ervaring in verzuim-casuïstiek. Sinds enkele maanden is hij zich geheel gaan richten op hetgeen hij echt leuk vindt; het begeleiden van de verzuimdossiers.

Halverwege 2022 is operationeel directeur Dyana van den Bosch er bij gekomen om de organisatie intern naar een hoger level te trekken en er kan nu al gezegd worden; met succes! Ze onderscheiden zich van de andere arbodiensten door een persoonlijke benadering en meer te bieden dan alleen het opvolgen van de Wet Verbetering Poortwachter. Zij zijn een pro-actieve, signalerende, preventieve meedenker.

Door vroegtijdig met hun klanten in overleg te gaan, komen ze snel achter de knelpunten binnen een organisatie of in een specifiek dossier. Hierdoor kan voorkomen worden dat er nog meer schade voor werkgever en medewerker, in zowel financieel als sociaal opzicht, zal ontstaan. Dit wordt gedaan door een goede analyse te maken en in goed overleg met de werkgever en diens medewerker te bepalen welk beleid gevoerd zal worden, rekening houdend met alle wettelijke aspecten.

Daarnaast kunnen zij ook diensten als rijbewijskeuringen aanbieden en hebben tevens de beschikking over vertrouwenspersonen, arbeidsdeskundigen, re-integratie begeleiders als ook kerndeskundigen voor het toetsen en uitvoeren van RI&E’s.

‘Ons team weet als geen ander hoe het er in het MKB-bedrijfsleven aan toe gaat. Je wilt je dan bezig houden met je corebusiness en niet met alle andere rompslomp die er bij komt kijken als je een eigen bedrijf hebt. Daarom willen wij je graag ontzorgen voor het stukje verzuim.’

Wetemans Verzuimbeheer zit om de hoek en spreekt letterlijk en figuurlijk dezelfde taal. Ze zijn er voor iedereen uit elke branche, of je nou 1 medewerker hebt of 250 en of je nou (bijna) nooit medewerkers in het verzuim hebt of zeer regelmatig en of je nou een installatiebedrijf bent of een producent. Wetemans Verzuimbeheer kijkt wat jij wilt en nodig hebt.

Kennismaken?

Wil je eens een geheel vrijblijvend kennismakingsgesprek, dan kun je contact opnemen met Dyana van den Bosch via dyana@wetemansverzuimbeheer.nl of op 06-4253 8089. Ook kun je al meer informatie vinden op de site: https://www.wetemansverzuimbeheer.nl/