Zones Bedrijvenpark Pannenweg-West

A-zone

biedt nog ruimte aan twee kavels op strategische zichtlocaties langs de A2.  Dit betreft kavel A05, groot ca. 8700 m², met een unieke ligging op de kruising van de A2 en de N275, en kavel A08, groot ca. 9800 m², fraai gelegen naast de wadi. Deze kavels zijn beide goed zichtbaar vanaf de A2. De A-kavels hebben een prijs van € 125,- per m² exclusief BTW.

B-zone

kent kavels van 3.000 (vrijstelling vanaf 2.000 m²) tot 10.000 m² (vrijstelling tot 20.000 m²) in het hart van het bedrijvenpark. Deze kavels hebben een diepte tussen de 50 en 70 meter en zijn flexibel in te delen qua kavelgrootte. De B-kavels hebben een prijs van € 115,- per m² exclusief BTW.

C-zone

herbergt kavels tot 3.000 m² langs de Zuid-Willemsvaart en het bestaande bedrijventerrein Pannenweg. Alle kavels in de C-zone zijn verkocht aan lokale ondernemers. Vandaar dat de eventuele vraag naar C-locaties ook in de B-zone ingevuld kan worden.

Milieucategorie

De toegestane milieucategorie voor dit terrein loopt van 2 tot 4, waarbij bij de milieucategorie 4 de bedrijfsactiviteit naar aard en uitstraling vergelijkbaar met de categorie 3 bedrijven zoals opgenomen in het bestemmingsplan.